THAM GIA TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI PGD THÀNH PHỐ

Tháng Bảy 31, 2015 9:15 sáng

Bắt đầu từ 7h  ngày 31 tháng 7 năm 2015 đại diện CB quản lý và GV phụ trách phổ cập của 23 trường đã có mặt đầy đủ tại hội trường trường THCS Bắc Kan.

Đúng 7h30 Hội nghị bắt đầu làm việc. Học viên được  thực hành trong phòng máy của nhà trường nên rất thuận lợi11825555_468772389960284_4452419479704499310_n