Liên hệ

Trường Mầm Non Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Nông Thị Hạnh
Điện thoại: 02813.870.871
Email: c0nguyenthiminhkhai.pgdtxbackan@backan.edu.vn